Гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф спечели награда за най-добър постер

На проведената Международна конференция „Климентови дни“ 2018, посветена на 130-годишнината от създаването на Софийския университет, гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф от секция „QSAR и молекулно моделиране“, ИБФБМИ-БАН, спечели награда за най-добър постер в тематично направление „Молекулярна биология и биотехнологии“, на тема “Molecular modelling and in vivo studies of saponin(s) from Astragalus glycyphylloides: authored by Merilin Al Sharif, Vessela Vitcheva, Rumyana Simeonova, Georgi Popov, Vasil Manov, Ilina Krasteva, Aleksandar Shkondrov, Petko Alov, Ilza Pajeva”.

На конференцията бяха представени 126 постера, от които 68 в направление „Молекулярна биология и биотехнологии“. Организатори на традиционното научно събитие са Биологическият факултет на Софийския университет, Фонд „Научни изследвания“, Научно-изследователският сектор при Университета и Факултетният студентски съвет на факултета.

Участието на гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф е подкрепено от ръководения от нея младежки проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания”, договор ДМ 01/1/14.12.2016. В този проект бе осъществено интердисциплинарно партньорство между изследователи от ИБФБМИ-БАН, Фармацевтичен факултет на МУ-София и Факултет по Ветеринарна медицина на ЛТУ-София.

Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия. Постоянна връзка.