ИБФБМИ с три спечелени проекта в Конкурса “Българска научна периодика – 2022 г.”

ИБФБМИ има удоволствието да съобщи, че на конкурсната сесия на Фонда за научни изследвания “Българска научна периодика – 2022 г.” и трите проектни предложения, подадени от Института, са били високо оценени и успешно класирани за финансиране през предстоящата 2022 година.

От общо 92 подадени проекта за подпомагане на научни периодични издания, одобрени за финансиране са 62, от които трите одобрени списания със седалище на редакционната колегия в ИБФБМИ са:


Информация от сайта на Фонд “Научни изследвания”

Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.