Д-р Александър Димитров

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Контакти

  • Секция: Управление на двигателната дейност
  • Длъжност: главен асистент, д-р
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: 02 9792162
  • Имейл: agd@biomed.bas.bg