Проф. д-р Анелия Добрикова

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: Фотовъзбудими мембрани
  • Позиция: Научен секретар на ИБФБМИ-БАН, ръководител-секция, професор, доктор
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: 02 9792603
  • Имейл: aneli@bio21.bas.bg