Проф. д-р Антоанета Попова

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Контакти

  • Секция: Фотовъзбудими мембрани
  • Позиция: специалист-биолог
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: 02 9793681
  • Имейл: popova@bio21.bas.bg