Антония Дюкенджиева-Тодорова

Начало | Публикации


Контакти

  • Секция: QSAR и молекулно моделиране
  • Позиция: биолог; докторант, отчислена с право на защита
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Телефон: 02 9793647
  • Имейл: antonia@biomed.bas.bg