Публична покана от 01.09.2015

 • Публична покана (PDF, 202 Kb)
 • Документация (DOCX, 119 Kb)
 • Протокол от 25.09.2015 (PDF, 6.5 Mb)
 • Договор ДОП2 от 20.10.2015 (PDF, 3096 Kb)
 • Договор ДОП3 от 20.10.2015 (PDF, 5001 Kb)
 • Договор ДОП4 от 21.10.2015 (PDF, 2507 Kb)
 • Договор ДОП5 от 21.10.2015 (PDF, 2422 Kb)
 • ИБФБМИ–БАН, на основание сключен договор за доставка на антитела с фирма “БИОМЕТ ФЮЧЪР” ЕООД, извърши плащане на 09.11.2015 г. по фактура №0000011460 от 04.11.2015 г.
 • ИБФБМИ-БАН, на основание сключен договор за доставка на лабораторни материали за клетъчно култивиране с фирма “БИОМЕД ФЮЧЪР” ЕООД, извърши плащане на 10.11.2015 г. по фактура № 0000011465 от 09.11.2015 г.
 • ИБФБМИ-БАН, на основание сключен договор за доставка на липиди и флуоресцентни сонди с фирма “ЕЛТА 90М” ООД, извърши плащане на 17.11.2015 г. по фактура № 0000026058 от 16.11.2015 г.
 • ИБФБМИ-БАН, на основание сключен договор за доставка на лабораторни химикали с фирма “ЛАБИМЕКС” ООД, извърши плащане на 17.11.2015 г. по фактура № 1000000020 от 10.11.2015 г., фактура № 0100012715 от 12.11.2015 г. и фактура № 0100012716 от 12.11.2015 г.
 • ИБФБМИ-БАН, на основание сключен договор за доставка на лабораторни консумативи с фирма “БИОМЕД ФЮЧЪР” ЕООД, извърши плащане на 08.12.2015 г. по фактура № 0000011509 от 07.12.2015 г.
 • Решение от 15.12.2015 г. (PDF, 254 Kb)