Десислава Жерева

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Десислава Жерева
  • Позиция: Асистент, докторант,  отчислена с право на защита
  • Секция: QSAR и молекулно моделиране
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Имейл: dessislava.jereva@biomed.bas.bg