Д-р Екатерина Йоцова

Начало | Биография


Контакти

  • Секция: Фотовъзбудими мембрани
  • Позиция: главен асистент, д-р
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
  • Тел.: 02 979 3694
  • Имейл: ekaterina_yotsova@abv.bg, ekaterina.yotsova@gmail.com, katya13@bio21.bas.bg