Проф. д-р Галя Станева

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Име: Галя Марчева Станева
  • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия (ЛБВ)
  • Длъжност: Ръководител секция, професор, доктор
  • Адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21
    София 1113, България
  • Телефон: 02 979 2623
  • Имейл: g_staneva@yahoo.com