Д-р Иглика Лесигярска

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • д-р Иглика Лесигярска
  • Секция: QSAR и молекулно моделиране
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Имейл: iglika.lessigiarskabiomed.bas.bg