Проф. д-р Иванка Цаковска

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: QSAR и молекулно моделиране
  • Позиция: Ръководител секция, професор, доктор
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Телефон: 02 9793605
  • Имейл: itsakovska@biomed.bas.bg