Преслава Борисова


Контакти

  • Секция: Фотовъзбудими мембрани
  • Позиция: специалист-биолог
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
  • Имейл: preslavab12345@gmail.com