Конкурс за главен асистент — секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по биологични науки, шифър 4.3, специалност биофизика, шифър 01.06.08, за нуждите на секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 12 от 10.02.2012 г.

Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.