Конкурси за професор и главен асистент — секция “Фотовъзбудими мембрани”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурси за:

  • професор по биологични науки, шифър 4.3, специалност биофизика, шифър 01.06.08, и
  • главен асистент по биологични науки, шифър 4.3, специалност биофизика, шифър 01.06.08

за нуждите на секция “Фотовъзбудими мембрани” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 106/30.12.2011 г.

Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.