Д-р Симеон Рибагин

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Име: Симеон Рибагин
  • Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  • Длъжност: главен асистент, доктор
  • Адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Телефон: 02 9793613
  • Имейл: sim_ribagin@mail.bg

Профили

НАЦИД | Scopus | OrcID | ResearchGate | Dblp