Чл.-кор. дтн Стефан Хаджитодоров

Начало | Биография | Публикации


Контакти

 • Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
 • Позиция: Професор, доктор на техническите науки;
  Член-кореспондент (дописен член) на Българската академия на науките
 • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
  ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
  София 1113, България
 • Телефон: 02 9793653, 9877087
 • Имейл: sthadj@bas.bg