Проф. Стефка Танева

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
  • Позиция: Ръководител секция, професор, доктор на биологическите науки
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21
    София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 979 2625
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: sgtanevagmail.com, stefka.germanovaehu.es