Велин Андонов

Контакти

Образование

 • 6 март 2015: ОНС “доктор”
 • 2012-2015: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, тема „Изследване на поведението на обобщени мрежи“, Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”, Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
 • 2011: Магистър – Софийски университет „Св Климент Охридски” – Факултет по математика и информатика, спец. Математическо моделиране в икономиката,  2011 г.

Заемани длъжности

 • 2021-досега: ИМИ-БАН – доцент
 • 2020-досега: ИБФБМИ-БАН – асистент
 • 2018-2021: ИМИ-БАН – главен асистент
 • 2016-2018: ИМИ-БАН – асистент
 • 2011: Стопански факултет, Тракийски университет – хоноруван асистент по математика

Членство в научни организации

 • Съюз на математиците в България
 • Съюз на учените в България

Публикации

 1. Andonov, V., Stefanova-Pavlova, M., Stojanov, T., Angelova, M., Cook, G., Klein, B., Atanassov, K., Vassilev, P.: Generalized net model for telehealth services. Proc. of the 6 IEEE Int. Conf. “Intelligent Systems”.  Sofia, 221–224 (2012)
 2. Andonov, V., Stojanov, T., Atanassov, K., Kovachev, P.: Generalized net model for telecommunication processes in telecare services. Proc. of the First Int. Conf. on Telecommunications and Remote Sensing. Sofia, 158–162 (2012)
 3. Andonov, V.: The transfer of tokens in generalized nets with tokens duration of life. In: New Trends in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications. (K. T. Atanassov, W. Homenda, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, M. Krawczak, Z. Nahorski, E. Szmidt, S. Zadrozny, Eds.), IBS PAN – SRI PAS, Warsaw, 1-9 ( 2013)
 4. Andonov, V.: On some properties of the operations and relations over generalized nets. Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets. Warsaw, Vol. 10, 89-96 (2013)
 5. Matveev, M., Andonov, V., Atanassov, K., Milanova, M.: Generalized Net Model for Telecommunication Processes in Telecare Services. Proc. of the 2013 International Conference on Electronics and Communication Systems. Rhodes Island, 142–145 (2013)
 6. Andonov, V., Atanassov, K.: Generalized nets with characteristics of the places, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., Vol. 66,  No. 12, 1673–1680  (2013)
 7. Andonov, V., Stephanova, D., Esenturk, M., Angelova, M., Atanassov, K.: Generalized net model of telemedicine based on body temperature sensors. Proc. of the 14th International workshop on Generalized Nets. Burgas, 78–89 (2013)
 8. Andonov, V.: Connection between generalized nets with characteristics of the places and intuitionistic fuzzy generalized nets of type 1 and type 2. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets. Vol. 19, No. 2, 77-88 (2013)
 9. Andonov, V. Connection between Generalized nets with characteristics of the places and Intuitionistic fuzzy generalized nets of type 1 and type 2, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 19, No. 2, 77–88 (2013)
 10. Andonov, V.: Intuitionistic fuzzy generalized nets with characteristics of the places of type 1 and type 3. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets. Vol. 19, No. 3, 99-110 (2013)
 11. Ribagin, S., Andonov, V., Chakarov, V.: Possible applications of generalized nets with characteristics of the places. A medical example. Proc. of 14th Int. Workshop on Generalized Nets, Burgas, 29–30 November, 56–64 (2013)
 12. Andonov, V.: Reduced Generalized Nets with Characteristics of the Places. International Journal “Information Models and Analyses”, Vol. 3, No. 2, 113-125 (2014)
 13. Andonov, V.: Intuitionistic fuzzy evaluation of tokens in generalized nets based on their characteristics. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 20, No. 2, 109–118 (2014)
 14. Andonov, V.: Generalized nets with pairwise capacities of the places, Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications (K.T. Atanassow, W. Homenda, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, M. Krawczak, Z. Nahorski, E. Szmidt, S. Zadrozny, Eds.), IBS PAN – SRI PAS, Warsaw  (2014)