Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“

Начало | Срокове и изисквания | Програма и участници | Сборник с абстракти


По случай 50-годишния юбилей от създаването си, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, със съдействието на Съюза на учените в България, организира Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“, която ще се проведе на 26 и 27 юни 2017 г. в Заседателната зала на бл. 21.

В Научната сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“ могат да вземат участие докторанти и млади учени (до 35 г. или до 5 г. от защитата на ОНС „доктор“) от всички институти на БАН и висши учебни заведения, желаещи да представят свои разработки по обявената тематика.

 • Срок за подаване на абстракти: 20 май 2017 г.
 • Срок за уведомяване за допускане до участие: 31 май 2017 г.
 • Такса правоучастие: 50 лв за 1 доклад.

Абстрактите (в обем до 1 стр. по обявен шаблон) ще бъдат включени в сборник с абстракти в книжно тяло и в електронен формат на сайта на Института. Презентациите трябва да са с продължителност 15 минути плюс 5 минути за дискусия и да бъдат представени от младия учен. Работен език – български.

Докладите ще бъдат публикувани в пълен текст на английски език след рецензиране в International Journal Bioautomation (SJR 0.164).

За изпращане на заявки за участие, абстракти и въпроси – bmql_2017@biomed.bas.bg

Програмен комитет:

 • Председател: чл.-кор. проф. дбн Андон Косев
 • Членове:
  • чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов
  • чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева
  • проф. дбн Албена Момчилова
  • проф. дтн Ивайло Христов
  • проф. дтн Росица Райкова
  • проф. дбн Стефка Танева
  • проф. д-р Антоанета Попова
  • доц. д-р Наталия Кръстева
  • доц. д-р Таня Пенчева

Организационен комитет:

 • Председател: доц. д-р Таня Пенчева, тел. 02 9793648
 • Членове:
  • доц. д-р Тоня Андреева, тел. 02 9792161
  • доц. д-р Сашка Крумова, тел. 02 9792608
  • гл. ас. д-р Камелия Христова, тел. 02 9792634
  • гл. ас. д-р Вася Атанасова, тел. 02 9793653
  • гл. ас. д-р Петър Василев, тел. 02 9793609
  • д-р Северина Атанасова, тел. 02 9792634