Предзащита на Владимир Димитров

На 04.02.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на бл. 105 ще се състои открито секционно заседание на секция „Възбудими структури” с дневен ред предзащита на дисертационната работа на асистент Владимир Георгиев Димитров на тема: „Ефекти на централните и периферните фактори върху електромиографските оценки при интензивни мускулни натоварвания”.

Интересуващите се могат да се запознаят с представения дисертационен труд като се свържат с докторанта на вътрешен тел. 2111 и e-mail: vgdi@abv.bg

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.