Научна визита на партньори по DAAD в секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства”

В края на месец декември 2013 година в секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства” бяха на работно посещение немските партньори д-р Ане Крюгер и докторант Мария Валтер от Институт по биоматериали, Хелмхолц-център Геестахт, Германия във връзка със съвместен DAAD проект  „Изследване адсорбцията на плазмени белтъци и клетъчната адхезия върху проводими 2D- and 3D- измерни полимерни композитни повърхности с приложение в регенеративната медицина” с ръководител доц. д-р Румяна Цонева oт българска страна.

Научна среща на партньори по DAAD, 16.12.2013

Научна среща по DAAD в секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства”, 16.12.2013.Отляво надясно: Мария Валтер, доц. д-р Румяна Цонева, д-р Ане Крюгер, Веселина Узунова.

 

 

 

Публикувано в Гости на ИБФБМИ, Международно сътрудничество, Новини. Постоянна връзка.