Проф. Михаил Матвеев

Начало | Биография | Избрани публикации и цитирания


Контакти

  • Име: Михаил Георгиев Матвеев
  • Длъжност: Физик
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 8700326
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: mgmclbme.bas.bg

Лични данни

  • Роден: 14 юни 1946, България
  • Постоянен адрес: ул. “204” № 6, Драгалевци, София 1415, България