Текущи проекти

  • Проекти под 150 000 лв (по данни от SONIX, 2019 г., PDF)
  • Проекти над 150 000 лв (по данни от SONIX, 2019 г., PDF)