Доц. Наталия Кръстева

Начало | Биография | Проекти | Публикации


Контакти

  • Секция: Електроиндуцирани и адхезивни свойства
  • Позиция: Ръководител секция, доцент
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 9792634
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: natalybio21.bas.bg