Пет спечелени проекта на ИБФБМИ по конкурса на ФНИ за 2012 г.

Пет проектни предложения, по които ИБФБМИ-БАН е координатор или партньор, печелят финансиране на конкурсната сесия “Финасиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г.

Спечелените проекти, в които Институтът е координатор, са:

  • “Молекулни механизми на стареене на биологичните мембрани. оценка на ефективността на антиоксидантите кверцетин и резвератрол в забавяне на процесите на стареене” с ръководител акад. Камен Куманов, и
  • “Роля на еластичността на субстрата в остеобластната диференциация на мезенхими стволови клетки” с ръководител доц. Наталия Кръстева и партньори ИФТТ-БАН и ХТМУ.

ИБФБМИ партнира и в следните успешно преминали етапа на рецензиране проекти:

  • “Нов патогенетичен и патобиохимичен подход за предсказване, диагноза, интензивно лечение и реанимация на тежко болни с мозъчен и белодробен оток довели до респираторен дистрес синдром при възрастни (ARDS) и синдром на системния инфламаторен отговор (SIRS) на продължителна изкуствена белодробна вентилация” с ръководител доц. Пламен Кенаров, Медицински университет – София,
  • “Симулиране поведението на горски и полски пожари” с ръководител доц. Пенчо Маринов, ИИКТ-БАН с партньори ИГ-БАН и Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас, и
  • “Изследване механизма на действие на ксилоолигозахариди и б-глюкани във връзка с повишаване на техния пребиотичен потенциал” с ръководител доц. Балик Джамбазов, ПУ “Паисий Хилендарски” и трети партньор СУ “Св. Климент Охридски”.

Пълният списък на класираните проекти по конкурсната сесия е обявен на 13 ноември 2012 г. на сайта на Фонд “Научни изследвания” (218 Kb, DOC).

 

Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.