Проект на ИБФБМИ получава финансиране от Българо-швейцарската изследователска програма 2011-2016

Проект за съвместни научни изледвания на колектив от Института по биофизика и биомедицинско инженерство, представляван от проф. Мая Величкова и доц. Антоанета Попова, беше оценен с най-високи оценки и спечели финансиране по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът е на тема: “Prenylquinones and carotenoids – potential mediators of tolerance of higher plants to combined light and temperature stress”.

Съгласно Рамковото споразумение за изпълнение на Българо-швейцарската изследователска програма на 15.11.2011 г. бе обявена съвместна покана за представяне на проекти до Швейцарската национална научна фондация, насочени към конкретни проблеми в тематични области – екология (горска екология/ аграрна екология и управление на отпадъците), социални науки (социални неравенства и регионални различия), медицина (разработване на лекарства) Проектите дават възможност на учените от България, съвместно с учени от Швейцария, да изпълняват под формата на консорциуми, научни дейности.

След извършена процедура на рецензиране, на заседание на Експертния съвет на 27 август 2012 г., бяха докладвани оценките и мотивите към тях, за всичките 47 предложения за реализиране на съвместни научни проекти от български и швейцарски научни екипи. Проектът на ИБФБМИ е един от 13-те одобрени проекта, които ще получат общо финансиране в размер на 4 235 400 швейцарски франка. От тях 88,25% ще бъдат предоставени от Швейцарската страна, а останалите 11,75% ще бъдат осигурени чрез българско съфинансиране.

Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.