Избор на Директор на ИБФБМИ

Управителният съвет на БАН на свое заседание от 11.06.2014 г., Протокол № 9, избра чл.-кор. Андон Косев за Директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство.

http://www.bas.bg/избрани-директори

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.