ИБФБМИ избра нов Председател на Общото събрание на учените

На Общото събрание на учените на ИБФБМИ–БАН, проведено на 28 октомври 2014 г. беше избран нов председател на ОСУ на мястото на досегашния председател – проф. д-р Мира Бушева. След тайно гласуване за длъжността Председател на Общото събрание на учените беше избран проф. дтн Ивайло Христов, ръководител на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“.

Проф. Мира Бушева ръководи Общото събрание на учените на 28.10.2014 г.

На последното ръководено от нея Общо събрание на учените в Института, проф. Мира Бушева представи отчет за дейността си през четиригодишния ѝ мандат. От името на колегията, Директорът на ИБФБМИ–БАН изказа благодарност на проф. Бушева за всеотдайната ѝ работа.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.