ИБФБМИ награди петима свои млади учени

На 28 октомври 2014 г. по време на Общото събрание на учените на Института по биофизика и биомедицинско инженерство бяха връчени награди на най-добре представилите се участници на проведената на 02.10.2014 Научна сесия за докторанти и млади учени на тема „Биомедицина и качество на живота“, организирана по повод 145-годишнината на БАН. Наградите – грамоти и парични премии – бяха връчени от Директора на ИБФБМИ, чл.-кор. проф. Андон Косев, и от Председателя на Организационния комитет на Научната сесия, проф. д-р Мая Величкова.

За най-добро представяне в направление „Фотобиология и фотовъзбудими мембрани“ наградата получи спец. Светозар Стойчев за доклад на тема „Макроорганизация и температурна стабилност на фотосистема 2 суперкомплекси в протонирано и частично депротонирано състояние“.

С наградата в тематично направление „Биологични мембрани и биомакромолекули“ беше отличена докторант Северина Атанасова. Тя представи доклад на тема „Влияние на електропорацията върху цитотоксичността и редокс-модулиращия ефект на конвенционални химиотерапевтици, приложени на изолирани ракови клетъчни линии“.

Докторант Капка Манчева, която представи доклад на тема „Ефект на ко-активността на мускулите антагонисти върху интракортикалната инхибиция“ беше удостоена с наградата в направление „Възбудими структури и двигателна дейност“.

Поради по-големия брой доклади в направление „Биомедицинско инженерство, биоинформатика и биоматериали“ и отличното представяне на всички участници, в това направление беше определено да се връчат две награди. Докторант Велин Андонов беше отличен за доклада си на тема „Обобщени мрежи с характеристики на позициите“.

Вторият награден млад учен в направление „Биомедицинско инженерство, биоинформатика и биоматериали“ беше докторант Десислава Жерева за доклада си на тема „Моделни изследвания на човешки Erα за виртуален скрининг на негови лиганди“. Нейната награда беше връчена съвместно от ИБФБМИ–БАН и от Секция „Биомедицинско инженерство“ към Съюза на учените в България.

Всички доклади на докторантите и младите учени, участвали в Научната сесия „Биомедицина и качество на живота“ са достъпни за сваляне в електронен вид от сайта на Института.

Дата на публикуване: 28.10.2014 г.

Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.