28.10.2014: Общо събрание на учените на ИБФБМИ–БАН

На 28 октомври 2014 г., (вторник) от 14.00 часа, в Заседателната зала на блок 21, се свиква Общо събрание на учените на Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ОСУ–ИБФБМИ).

Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Награждаване на най-добре представилите се на Научната сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живота“ на 2 октомври, с която бе отбелязана 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките.
  2. Отчет за работата на ОСУ–ИБФБМИ за периода 2010—2014 г.
  3. Избор на нов председател на ОСУ–ИБФБМИ.

Присъствието е задължително за всички.
Поканват се и всички докторанти и млади учени.

Председател ОСУ
Проф. Mира Бушева
21.10.2014

Дата на публикуване: 22 октомври 2014

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.