Предзащита на редовен докторант Капка Манчева

На 28.10.2014 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание-предзащита на тема: „Ефект на ко-активността на мускулите антагонисти и проприоцептивната стимулация върху възбудимостта на двигателната кора на мозъка” на редовен докторант Капка Ангелова Манчева от секция „Възбудими структури“.

Материалите по дисертационния труд ще бъдат на разположение на желаещите да се запознаят с тях, за което могат да се свържат с Капка Манчева:

  • сл. тел. 9793753,
  • GSM 0885576816
  • e-mail: kapka_mancheva@abv.bg
Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.