Избрани двама нови член-кореспонденти на БАН от състава на ИБФБМИ

Ръководството на Българската академия на науките обяви списъка на новоизбраните член-кореспонденти през декември 2014–януари 2015 г. Двама от тях са учени от Института по биофизика и биомедицинско инженерство.

Чл.-кор. проф. дбн Илза Константинова Пъжева, която е ръководител на секция „QSAR и молекулно моделиране“, е избрана за дописен член в Отделение „Биологически науки“.

Чл.-кор. проф. дтн Стефан Тодоров Хаджитодоров от секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ е избран за дописен член в Отделение „Технически науки“.

Честито на колегите!

Новината от официалния сайт на БАН

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.