Проф. Стефан Хаджитодоров

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Секция: Биоинформатика и математическо моделиране
  • Позиция: Професор, доктор на техническите науки
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 9793653, 9877087
  • Факс: (359 2) 8723787, 9816629
  • Имейл: sthadjbas.bg