Престижна награда за колектив учени от ИБФБМИ

В тазгодишния международен конкурс „Diskobolos 2015“ на Съюза на дружествата по информационни и компютърни технологии на Сърбия, Съвета на Европейските Професионални Дружества по информатика, Европейската икономическа търговско-промишлена палата, Международната федерация по обработка на информация, Европейската асоциация на IT менъджери в здравеопазването, проектът „Система за компютърно подпомагане на вентилатор-зависими критично болни пациенти“, разработен от колектив на ИБФБМИ в състав: проф. Михаил Матвеев, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, доц. Людмила Тодорова, доц. Весела Кръстева, доц. Ирена Жекова и гл.ас. Петър Василев, бе удостоен с голямата награда в направление „Здраве“.

Системата е разработена и внедрена с участието на водещи специалисти в Централната реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ и е резултат от Рамковото споразумението за сътрудничество между БАН и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, по което ИБФБМИ е координатор от страна на БАН.

Наградата бе връчена на 10 декември на официална церемония в Стария дворец на Градското Събрание на Белград на доц. Ирена Жекова, зам.-директор на ИБФБМИ и член на изследователския колектив.

Наградата

Наградата

Връчване на наградата на доц. И. Жекова

Връчване на наградата на доц. И. Жекова

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.