Трета награда в предклинична постерна сесия

От 12 до 15 май 2016 в София се проведе 15-ти международен конгрес по медицински науки. Постер на тема „Possibilities to overcome multidrug resistance through high-voltage electrical pulses with different polarities“, представен от Петър Попов, стажант в секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство, беше удостоен с трета награда в секция „Предклиника“.

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.