20-та Международна конференция по интуиционистки размити множества


Секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ на ИБФБМИ има удоволствието да отправи покана към всички желаещи да посетят 20-тото издание на Международната конференция по Интуиционистки размити множества (ICIFS’2016) на 2-3 септември 2016. Конференцията ще се проведе в заседателната зала на ИБФБМИ–БАН в бл. 105 в Академичния комплекс „4-ти километър“, БАН.

Конференцията има за цел да събере на едно място специалистите в областта на интуиционистки размитите множества и логика, вземането на решения в условия на неопределеност и други свързани теми, както и да даде възможност за обсъждане на теоретичните и на практическите аспекти на тази относително нова подобласт на теорията на размитите множества. От 2013 година конференцията се провежда и с подкрепата на Европейската асоциация по размита логика и технологии (EUSFLAT).

На конференцията ще присъстват чуждестранни лектори от Полша, Словакия, Мексико, Мароко, Индия и Турция. Доклади по покана ще бъдат изнесени от акад. Януш Кацпржик от Полската АН и чуждестранен член на БАН, от доскорошния президент на Световната асоциация по размити системи проф. Оскар Кастийо от Университета в Тихуана, Мексико, както и от организатора на конференцията, чл.-кор. Красимир Атанасов, ръководител на Секцията.

Публикувано в Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.