Доц. Биляна Николова с лекция по покана в Япония

На 19 януари 2018 г. в Националния институт по радиологични изследвания (NIRS), Чиба, Япония се проведе Втори международен симпозиум по ЯМР изследвания, с поканени лектори проф. М. Бавенди и проф. А. Ясанов от Масачузетски технологичен институт (САЩ), както и доц. Биляна Николова от секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ при ИБФБМИ-БАН (България). Доц. Николова изнесе доклад на тема: Multimodal, image guided and theranostic nano-DDS.

Публикувано в Международно сътрудничество, Новини. Постоянна връзка.