Докторант от ИБФБМИ с награда за най-добър постер

На проведената 6-та Международна конференция по фармакогнозия и медицински растения в Амстердам, Нидерландия, докторант Антония Дюкенджиева от секция „QSAR и молекулно моделиране“ спечели наградата за най-добър постер, на тема “In silico evaluation of new potential target proteins of flavonolignans from Silybum Marianum“. Участието на докторант Дюкенджиева е подкрепено по проект по програма COST.

Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия. Постоянна връзка.