Публикувани са документи на проф. Таня Пенчева за конкурс за Директор на ИБФБМИ – БАН

Във връзка с конкурса за избор на директори на самостоятелни научни звена в Българската академия на науките, обявен от Управителния съвет на БАН, съгласно инструкцията, в раздел Процедури на сайта на Института са публикувани документите на единствения кандидат за Директор на ИБФБМИ – БАН проф. Таня Колева Пенчева.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.