Чл.-кор. Красимир Атанасов получи медал на Института по системни изследвания на ПАН

На 25 октомври 2019 г., в рамките на 18-тата Международна конференция по интуиционистки размити множества и обобщени мрежи, провела се във Варшава, Полша, чл.-кор. проф. Красимир Атанасов от Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН получи Възпоменателния медал за 40-тата годишнина на Института по системни изследвания на Полската академия на науките. Медалът беше връчен на проф. Атанасов от Директора на Института, проф. Славомир Задрожни, и проф. Януш Кацпржик, академик на ПАН и чуждестранен член на Българската академия на науките, в присъствието на около 40 учени от областта на размитите множества и софт компютинга от Полша, България, Белгия, Великобритания, Мексико и Словакия.

Чл.-кор. проф. Красимир Атанасов (в средата) получава Възпоменателния медал за 40-тата годишнина на Института по системни изследвания към Полската академия на науките. Отличието се връчва от акад. Януш Кацпржик (ляво) и проф. Славомир Задрожни (дясно).

Конференцията IWIFSGN’2019 се провежда ежегодно от 2001 година в рамките на двустранния междуакадемичен проект между научния екип на проф. Атанасов от ИБФБМИ-БАН и проф. Кацпржик от ИСИ-ПАН, в който научните изследвания са посветени на двата математически формализма, оригинално предложени от проф. Атанасов – интуиционистки размитите множества (intuitionistic fuzzy sets, IFS) и обобщените мрежи (generalized nets, GN).

За отбелязване е, че ИСИ-ПАН е един от водещите научни центрове извън България, където теорията на интуиционистки размитите множества, дефинирани през 1983 г. от Атанасов, активно се развива и прилага на практика, и през последните години са защитени 4 докторски дисертации, посветени на ИРМ. С това отличието на проф. Атанасов се явява признание за един от оригиналните приноси на българската към европейската и световната съвременна наука.

След церемонията по връчване на медала, конференцията продължи с доклада на проф. Атанасов на тема Intuitionistic Fuzzy Temporal-Modal Operators.

Публикувано в Международно сътрудничество, Новини, Отличия. Постоянна връзка.