Млад учен от ИБФБМИ с награда за най-добър постер

Весела Йорданова, млад учен от секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ получи награда за най-добър постер в тематично направление „Молекулярна биология и Биотехнологии“ на проведената Младежка научна конференция „Климентови дни“ 2019. Организатори на традиционното научно събитие са Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Фонд научни изследвания на СУ и Научно изследователски сектор при СУ. Постерът на тема “Biomimetic liposomes as a tool to reveal the membrane structural changes induced by oxidized lipids” е с авторски колектив в състав: Весела Йорданова, Галя Станева, Виктория Виткова и Русина Хазаросова и е резултат от сътрудничеството между ръководената от проф. д-р Галя Станева лаборатория „Биомиметични мембрани“ към секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ на ИБФБМИ и доц. д-р Виктория Виткова, ръководител на направление „Физика на меката материя“ към Института по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков“. Участието на Весела Йорданова е подкрепено от ръководения от гл. ас. д-р Русина Хазаросова младежки проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания”, договор ДМ 11/1/14.12.2017.

.

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.