Награда за дипломант от ИБФБМИ на Международен семинар по екология – 2020

На 23-24.04.2020 г. се проведе Международен семинар по екология – 2020, посветен на 10 години ИБЕИ-БАН. В него взеха участие д-р. инж. Веселина Узунова, дипломант Борислава Борисова (секция „Липид-белтъчни взаимодействия“) и д-р Мартин Стефанов (секция „Фотовъзбудими мембрани“). Представянето на Борислава Борисова (дипломант на проф. Румяна Цонева и проф. Лиляна Масленкова) бе отличено с Второ място в конкурса „Най-добър постер“.

Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия. Постоянна връзка.