Предзащита на Екатерина Йоцова

На 26.05.2020 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание за предзащита на тема: „Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условия на кадмиев стрес” на Екатерина Йоцова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. Емилия Апостолова.

Заседанието ще се проведе при спазване на мерките за безопасност в съответствие с извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.