ИБФБМИ-БАН организира симпозиум по биоинформатика и биомедицина

На 8-10 октомври 2020 г. в Бургас ще се проведе първият International Symposium in Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2020). Организатори на форума са Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и Съюзът на учените в България, с любезното съдействие на Община Бургас.

Конференцията обхваща текущи изследвания и иновации в областите биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота. Сред водещите теми на форума са анализ на големи данни в медицината и биологията, вземане на решения в медицината, изкуствен интелект в медицината и здравеопазването, биомедицинско моделиране и инженерство, биомембрани и биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство, изчислителна биология и биомолекулно моделиране.

Организаторите на BioInfoMed’2020 са отправили покани към водещи учени в областта на биоинформатиката и биомедицината, като до момента е потвърдено участието на трима изтъкнати учени – един от Boston University и Harvard Medical School, САЩ, както и на двама от Technological Institute of Tijuana, Мексико.

Симпозиумът ще се проведе в новопостроения Конгресен център „Морска гара“ в Бургас. Във връзка със ситуацията с пандемията от COVID-19, организаторите са предвидили мерки за осигуряване безопасността на участниците. При извънредни условия симпозиумът ще бъде проведен онлайн.

Удълженият срок за подаване на абстракти е 30 юни 2020 г. След представяне на одобрените абстракти на симпозиума на 8-10 октомври 2020 г., Програмният комитет ще покани автори на представени интересни научни изследвания да подадат статии в пълен текст за отпечатване в сборник от поредица на международното научно издателство Springer.

За повече информация, посетете сайта на симпозиума: http://bioinfomed.org/

Публикувано в Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.