Предзащита на Евгений Маринов

На 02.06.2020 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание за предзащита на тема: „Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити множества” на Евгений Маринов, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. Красимир Атанасов.

Заседанието ще се проведе при спазване на мерките за безопасност в съответствие с извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.