Евгений Маринов

Контакти

Образование

 • 2012 — досега: Редовен докторант – ИБФБМИ-БАН, тема „Интуиционистки размита топология и приложение в изкуствения интелект“, Професионално направление: 4.6. “Информатика и компютърни науки”, Научен ръководител: чл.-кор. проф. Красимир Атанасов
 • 2010 — 2011: University of Strasbourg, “Luis Pasteur”, France, магистърска специализация, 10 месеца
 • октомври 2009 — декември 2011: Факултет по математика и информатика на Софийски университет, магистър по Математика и математична физика
 • октомври 2001 – декември 2005: Факултет по математика и информатика на Софийски университет, бакалавър по Математика.

Членство в научни организации

 • Съюз на математиците в България
 • Съюз на учените в България

Публикации

 1. Marinov E., Velizarova E., Atanassov K., An intuitionistic fuzzy estimation of the area of 2D-figures,  Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 19, 2013, No. 2, 57-70. ISSN 1310-4926
 2. Marinov E., On the operators and partial orderings of intuitionistic fuzzy sets, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 19, 2013, No. 3, 25-33. ISSN 1310-4926
 3. Atanassova, V., E. Marinov, E. Velizarova, E. Sotirova, K. Atanassov,  Clearcutting as a forest fire prevention measure. A generalized net model. Proc. of Int. Workshop on Generalized Nets, 29.11.2013, Burgas, pp. 10-15, ISSN 1313-6860.Atanassova, V., K. Atanassov, Ant colony optimization approach to tokens’ movement within generalized nets, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6046, Springer, 2011, pp. 240–247.
 4. Marinov E, Szmidt E., Kacprzyk J., Tcvetkov R., A modified weighted Hausdorff distance between intuitionistic fuzzy sets, IEEE Conf. of Intelligent Systems, 2012, pp. 138-141
 5. Marinov E., Velizarova E., Atanassov K., An intuitionistic fuzzy estimation of the area of 2D–figures, 9th Int. Workshop on IFSs, Banska Bystrica, 8 October 2013 Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets Vol. 19, 2013, No. 2, 57–70

Python source codes