Почетен знак „Марин Дринов“ на лента за чл.-кор. Илза Пъжева

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство има удоволствието да съобщи, че чл.-кор. Илза Пъжева беше удостоена с Почетен знак „Марин Дринов“ на лента на Българската академия на науките. Отличието връчи председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски по време на церемония, състояла се на 14 декември 2023 г. Почетният знак се присъжда за нейните високи научни постижения, многостранна обществена, организационна, експертна и педагогическа дейност, които са незаменим принос за издигане авторитета на БАН и на българската наука у нас и в чужбина и по повод нейната 70–годишнина.

http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2024/01/ilza-pajeva-marin-drinov-award-1.jpg
Илза Пъжева е професор в ИБФБМИ-БАН, където е почетен ръководител секция „QSAR и молекулно моделиране“. Член-кореспондент на БАН от 2015 г., понастоящем секретар на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. Била е стипендиант на германската фондация „Александър фон Хумболт“ и председател на Хумболтовия съюз в България. Основните ѝ научни интереси са в областта на молекулното моделиране на биологично активни съединения, лекарствения дизайн и изчислителната токсикология. Пионер за страната и създател на първата група в БАН, занимаваща се с такива изследвания. Автор и съавтор на над 150 научни публикации, цитирани над 2450 пъти. Била е ръководител, участник и консултант в над 20 национални и международни проекти. Води курсове по in silico лекарствен дизайн в магистърски програми на Софийския университет и към Центъра за обучение на БАН, чела е лекции в университетите „Дидро“ в Париж – Франция и в Бон-Германия, била е ръководител и консултант на 7 докторанти. Има редица награди, сред които за най-добър учен в областта на биологическите науки на СУБ. Носител е на Ордена за заслуги към Федерална република Германия „Кръст за заслуги на лента“.
http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2024/01/ilza-pajeva-marin-drinov-award-2.jpg
Чл.-кор. Пъжева вярва, че постиженията на науката следват човешката фантазия и човекът със своя ум и въображение ще бъде винаги едни гърди напред. Твърди, че да правиш наука е важно, но е важно и да направиш резултатите си достояние до всички, защото така се надгражда и развива познанието, което води до прогрес.

Източник: сайт на БАН

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.