Успешното приключи Четвъртата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ (BMQL’2023)

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство има удоволствието да съобщи за успешното приключване на Четвъртата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ (BMQL’2023).

В тазгодишното издание на конференцията взеха участие над 30 млади учени, докторанти и студенти  от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – Плевен, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и няколко института на БАН. Те представиха научни доклади, разпределени в четири направления „Биомедицина и биомедицинско инженерство“, „Биологични мембрани и биомакромолекули“, „Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство“ и„Молекулна биофизика и биоинформатика“.

За първи път конференцията включваше и Постерна сесия, в която бяха представени 15 постера.

Участниците в сесията имаха удоволствието да изслушат лекции на високо научно ниво на поканените гост-лектори от САЩ, Китай, Великобритания, Унгария и България. А те, от своя страна, споделиха впечатленията си от много високото научно ниво на презентациите на млади учени и студенти – участници в сесията. Освен тях участниците и слушателите проследиха и презентации, свързани с етиката в научните изследвания, с възможностите за сътрудничество с Обединеното кралство в областта на науката и висшето образование и с добри практики при отговарянето на критични научни рецензии.

Програмният комитет на Четвъртата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ отличи следните участници:

Награди за най-добро устно представяне

I място

Ирина Георгиева, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

II място

  • Ния Тошкова, Национален природонаучен музей, София
  • Пурнима Сантош, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

Награди за най-добро постерно представяне

Катя Каменова, Институт по полимери – БАН

Награди за най-добро студентско представяне

Петя Сиракова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Поощрителни грамоти

  • Мелиса Уртекин, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
  • Симона Стоянова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Научната сесия „Биомедицина и качество на живот“ беше организирана с любезното съдействие на Съюза на учените в България, фирмите Аквахим АД, ФОТ ООД и Карл Цайс АД.

Програмата, сборникът с абстракти от Научната сесия и снимки от награждаването са публикувани на уебсайта на събитието на адрес:  https://biomed.bas.bg/bg/bmql/bmql-2023/.

Събитието беше отразено и в страницата на ИБФБМИ в социалната мрежа Facebook. Може да разгледате снимките от научната сесия на адрес:  https://www.facebook.com/events/902716887496311/.

Очакваме Ви отново на юбилейното пето издание на Младежката научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ през 2025 г.!

Публикувано в Гости на ИБФБМИ, Млади учени, Новини, Отличия, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.