Акад. Красимир Атанасов със световно признание на Института на инженерите по електротехника и електроника

ИБФБМИ-БАН има удоволствието да съобщи, че нашият колега академик Красимир Атанасов беше избран за член с право на глас от Световния Институт на инженерите по електротехника и електроника (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE) .

IEEE е е най-голямата професионална организация в света, чиято основна цел е развитието на технологичните нововъведения и върховите постижения в полза на човечеството. Институтът на инженерите по електротехника и електроника има повече от 400 000 членове в над 160 страни, като около 45% от тях – извън САЩ.

„Признаването на постиженията на своите членове е важна част от мисията на IEEE. Всяка година, след строга процедура за оценка, Комитетът на IEEE Fellow препоръчва избрана група получатели за издигане в ранг на IEEE Fellow. По-малко от 0,1 % от членовете с право на глас се избират годишно за това издигане в ранг“, се посочва в съобщението на Института.

Академик Атанасов е избран за принос към въвеждането на интуиционистки размити множества и техните приложения. Признанието за българския учен е най-високата степен на членство в престижната IEEE. Организацията е надеждният „глас“ за инженерна, компютърна и технологична информация по целия свят.

Академик Красимир Атанасов е роден в Бургас през 1954 г. Той е един от малкото учени в България със защитени две големи докторски дисертации – в областта на техническите науки и в областта на математическите науки.

Вижте също: новината на сайта на БАН

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.